vrijdag 2 augustus 2013

Herentals - Vorselaar - Poederlee. / Herentals - Vorselaar - Poederlee.

Vandaag heb ik zeer veel geluk gehad.  Ik reed namelijk lek.  Maar, was al thuis geraakt eer ik het ondervond...

Today I was very lucky.  I had a flat tire.  However, I was already home when I experienced troubles...De Lispersesteenweg te Lier... / The Lispersesteenweg in Lier...


Omdat er vandaag een boswandeling op het programma staat... / Because today there is walk through the woods programmed...


Warm ik alvast op, op de Vesten... / I practice already on the Vesten...


De Antwerpse Poort te Lier... / The Antwerpse Poort in Lier...


Het station van Lier... / The station of Lier...


Het licht is snoeihard, vandaag... / The light is very hard, today...


Onderweg naar het juiste perron... / Along the way to the right platform...


Wachten op de trein... / Waiting on the train...
In Herentals, de Olympiadelaan... / At Herentals, the Olympiadelaan...


De Vorselaarsebaan te Herentals... / The Vorselaarsebaan te Herentals...


Hier ontbijt ik... / Here, I have my breakfast...


Het Netepark... / The Netepark...


Het centrum van BLOSO te Herentals... / The center of BLOSO in Herentals...
Deze vind ik leuk... / These, I like...


Het was erg druk in het centrum van BLOSO... / It was very busy in the center of BLOSO...
De dakconstructie van het Netepark... / The construction of the roof of the Netepark...


Dan opnieuw de Vorselaarsebaan... / Then again the Vorselaarsebaan...

Of de Heikenstraat...  Of Heiken... / Or the Heikenstraat...  Or Heiken... 
Deze straat heeft namelijk drie namen... / This street has namely three names...
Voor mij is het de eerste keer... / For me, it is the first time...
Dat ik in een bos fotografeer... / That I take picture in a forest...
Ik hoop dat de resultaten nogal meevallen... / I sure hope that the results are good enough to look at...


Plots een veld... / Suddenly a field...
En, zowaar, een huis... / And, a house...
Andere huizen in Vorselaar... / Other houses in Vorselaar...
Heiken loopt nog door in Vorselaar...  Maar, ik sla hier naar rechts...  En die straat heet Heiken... / Heiken continues for a while in Vorselaar...  But, I make a right turn, here...  Into a street that's called Heiken...
Dit blijft een boswandeling... / This stays a walk through the woods...
Maar, er staan meer huisjes... / However, there are more houses, here...
Ik volg de Meivuurstraat in Herentals... / I follow the Meivuurstraat in Herentals...


De Meivuurstraat te Herentals... / The Meivuurstraat te Herentals... 
Dan de Poederleeseweg te Herentals... / Next is the Poederleeseweg te Herentals...


Ik verdwijn in Hulzen... / I disappear in Hulzen...


Er zijn 5 straten te Herentals die Hulzen heten... / There are 5 streets in Herentals that are called Hulzen...


Dit is er één van... / This is one of them...


En, de enige waar geen huizen staan... / And, the only one without houses build next to it...


Later zal ik via een andere Hulzen terugkeren... / Later, I will return via another Hulzen...
Hulzen te Herentals... / Hulzen in Herentals...
Heerle te Poederlee... / Heerle in Poederlee...


Hulzen van zijstraat van Hulzen waarlangs ik terugkeer... / Hulzen a side street of Hulzen, by which I return...


Dan komen er meer huisjes... / There are more and more houses...


Een teken dat ik Herentals nader... / A sign that I approach Herentals...
En ik me op Watervoort bevind... / And, that I'm on Watervoort...


Watervoort te Herentals... / Watervoort in Herentals...


Opnieuw de Poederleeseweg... / Again, the Poederleeseweg...


De Poederleeseweg te Herentals... / The Poederleeseweg in Herentals...


Het station van Herentals... / The station of Herentals...


Terug in Lier... / Back in Lier...