vrijdag 30 augustus 2013

Late Wandeling rond Lier. / Late Walk around Lier.





Ik volg de Bernardijnenlaan... / I follow the Bernardijnenlaan...


Tot ik de Nezaretdreef bereik... / Until I reach the Nazaretdreef...






De Nazaretdreef te Lier is een korte maar zeer mooie dreef... / The Nazaretdreef in Lier is a short but very beautiful street...






Met zeer veel fotomogelijkheden... / With much possibilities to take pictures...








Zoals jullie zien... / As you all can see...


















De Nazaretdreef te Lier... / The Nazaretdreef in Lier...


De dijk naast het Netekanaal... / The dyke alongside the Nete-channel...










Ik haast me naar Anderstad... / I hurry towards Anderstad...


Het natuurgebied van Lier... / The nature-reserve of Lier...






Ik ben nog op de dijk langs het Netekanaal... / I'm still on the dyke alongside the Nete-channel...


Wanneer het schouwspel begint... / When the spectacle starts...


Ik bereik Anderstad net op tijd... / I arrive in Anderstad just in time...








Op de terugweg naar Lier... / On the way back to Lier...