zondag 26 januari 2014

Beste van 2012: Slecht Weer, deel II. / Best of 2012: Bad Weather, part II.

Omdat ik tijdelijk de tijd niet vind om Hdr's te maken, presenteer ik vandaag iets anders.  De beste foto's van 2012 heb ik verzameld in vier files: Luchten, Landschappen, Huizen en Hoevetjes, en Slecht Weer.  Dit is het tweede deel van de vierde file: Slecht Weer.  2012 had een kille en natte zomer.  Maar, er vielen toen wel luchtfoto's te nemen.

Because I don't find the time to make Hdrs for the moment, I present you something else.  I have collected the best pictures of 2012 in four files: Skies, Landscapes, Houses and Cottages, and Bad Weather.  This is the second part of the fourth file: Bad Weather.  2012 had a rather chilly and wet summer.  But, you could take a lot of pictures of the sky.
Ik herinner me niet meer waar deze foto getrokken is. / I don't remember where I took this picture.
Op de terugweg van Boechout. / On the way back form Boechout.


De Tuinweg te Lier. / De Tuinweg in Lier.


De Missestraat te Duffel. / The Missestraat in Duffel.
Anderstad, het natuurgebied van Lier. / Anderstad, the nature-reserve of Lier.
Na de regen, de Vesten te Lier. / After the rain, the Vesten in Lier.


De Missestraat te Duffel. / The Missestraat in Duffel.


Een gat in de wolken.  Anderstad, het natuurgebied van Lier. / A hole in the clouds.  Anderstad, the nature-reserve of Lier.


Een zicht vanaf de brug over het Netekanaal aan de Berlaarsesteenweg te Lier. / A view from the bridge across the Nete-channel at the Berlaarsesteenweg in Lier.