zaterdag 18 januari 2014

Beste van 2012: Landschappen, deel IV. / Best of 2012: Landscapes, part IV.

Omdat ik tijdelijk de tijd niet vind om Hdr's te maken, presenteer ik vandaag iets anders.  De beste foto's van 2012 heb ik verzameld in vier files: Luchten, Landschappen, Huizen en Slecht Weer.  Dit is het vierde deel van de tweede file: Landschappen.

Because I don't find the time to make Hdrs for the moment, I present you something else.  I have collected the best pictures of 2012 in four files: Skies, Landscapes, Houses and Bad Weather.  This is the fourth part of the second file: Landscapes.
Op het Safipad te Ranst. / On the Safi-path in Ranst.


De brug over het Netekanaal aan de Berlaarsesteenweg te Lier. / The bridge across the Nete-channel at the Berlaarsesteenweg in Lier.


't Galgeveld te Lier. / 't Galgeveld in Lier.


De storm nadert.  De Hulststraat te Lier. / The storm is approaching.  The De Hulststraat in Lier.


The Loner.  Zicht op de Elzenlaan te Lier. / The Loner.  With a view on the Elzenlaan in Lier.


Anderstad, het natuurgebied van Lier. / Anderstad, the nature-reserve of Lier.


De Rantsesteenweg te Ranst. / The Rantsesteenweg in Ranst.


De Berlaarsesteenweg te Lier. / The Berlaarsesteenweg in Lier.


Aan het station van Lier. / At the station of Lier.


Een kleurrijke dame.  De Vestehn te Lier. / A colourful lady.  The Vesten in Lier.


The Girl who Looked back.  De Tramweglei te Lier. / The Girl who Liooked back.  The Tramweglei in Lier.
De Vesten te Lier. / The Vesten in Lier.