dinsdag 19 november 2013

Hdr: Het Land van Moor VI. / Hdr: The Land of Moor VI.

Op 25 september maakte ik een wandeling naar het Land van Moor.  Dit is het zesde deel van de reportage over deze trip.  Gisteren ben ik door Dullaard te Ranst gereden.  Vandaag spoed ik mij naar huis, want het begint zeer laat te worden.

On 25 September I've made a walk to the Land of Moor.  This is the sixth part of a report about this trip. Yesterday I drove through Dullaard in Ranst.  Today I hurry home, because it's getting very late.
Ik bereik de Broechemlei te Ranst. / I reach the Broechemlei in Ranst.


En rijd door de Hofstraat. / And, drive through the Hofstraat.


Die ik volg tot de Veldstraat te Ranst de Abelebaan kruist. / That I follow until the Veldstraat in Ranst crosses the Abelebaan.
Dit is de Abelebaan te Ranst. / This is the Abelebaan in Ranst.


Dan volgt de Slijkstraat te Ranst. / Then follows the Slijkstraat in Ranst.


Terwijl het eigenlijk al te laat wordt om Hdr met de hand te trekken... / While it's actually getting too late to shoot Hdr without a tripod...
Schiet ik toch nog deze beelden... / I still take these pictures...


In de Klaverstraat te Ranst... / On the Klaverstraat in Ranst...


De opkomende mist verleidt me nog tot het trekken van deze foto's... / The rising fog seduces me to still take these two pictures...


Onderweg, op het Safipad... / Along the way, on the Safi-path...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten