zondag 17 november 2013

Hdr: Het Land van Moor IV. / Hdr: The Land of Moor IV.

Op 25 september maakte ik een wandeling naar het Land van Moor.  Dit is het vierde deel van de reportage over deze trip.  Gisteren ben ik de Moorstraat doorgereden.  Vandaag bereik ik Maas en Moor en rijd door de Laarstraat te Ranst.

On 25 September I've made a walk to the Land of Moor.  This is the fourth part of a report about this trip. Yesterday I drove though the Moorstraat.  Today I reach Maas en Moor and drive through the Laarstraat in Ranst.
Ik bereik Maas en Moor te Ranst. / I reach Maas en Moor in Ranst.


Dit is het einde van Maas en Moor. / This is the end of Maas en Moor.


En, het begin van de Laarstraat te Ranst. / And, the start of the Laarstraat in Ranst.


Dit is de Reetstraat te Ranst, die verder het Land van Moor intrekt. / This is the Reetstraat in Ranst, that goes farther into the Land of Moor.


Maar ik blijf de Laarstraat volgen. / But I keep on following the Laarstraat.


Want het begint al laat te worden. / Because it's getting late.


Ik bereik Dullaard te Ranst.  Het begin van de terugweg. / I reach Dullaard in Ranst.  The start of the way back.