vrijdag 20 april 2012

Zitten We Vast? / Are We Stuck?

Wel, het is omdat we beiden NIET over te spreken zijn over het resultaat, dat we gisteren geen vooruitgang hebben geboekt.  Hoewel we beiden in staat zijn iets moois te maken, realiseren we ons wel dat we GEEN kunstenaars zijn, hoe jammer die vaststelling ook is.  Het kleuren blijft een HUGE probleem.  Hieronder twee voorbeelden van hoe hout eigenlijk gekleurd dient te worden. / Because we both aren't very happy with the result of our painting, we made no progress yesterday.  Although we are capable of creating a beautiful item, we realise also that we aren't artists.  The painting remains a huge problem for us.  Beneath, two examples of how wood is supposed te be painted.Zoals jullie zien, komt er heel wat meer bij kijken om dergelijke kleurnuances te creeeren, dan wat wij momenteel kunnen.  Maar hebben we dit wel nodig? / As you can see, a lot more is needed to create such a nuances of colours, than we actually are capable of.  But, do we really need this?

(foto's afkomstig van GifkikkerPortaal / Raf Denier) / (pictures of GifkikkerPortaal / Raf Denier).

Zoals jullie zien, gebruikt ook Raf Denier geen kleuren, enkel turf als bekleding.  En, hiermee bereikt hij de vuile look die we wensen. / As you can see, also Raf Denier doesn't use any colours but only uses peed to cololur his tree.  And, by doing so, he creates the dirty look that we want.(foto's afkomstig van GifkikkerPortaal / Raf Denier) / (pictures of GifkikkerPortaal / Raf Denier).

Aangezien dat onze hoofdbedoeling is en niet het professioneel schilderen van hout, geven wij onze schamele pogingen daartoe op.  Het enige dat beslist moet worden, is of we ons houtstuk donker zullen verven, vooraleer er turf op te zetten, of dat we het in de kleur van tegellijm (lichter, grijzer) zullen zetten.  Wordt vervolgd... / Since that is our main target in stead of the professional painting of wood, we abandon the latter.  The only thing that needs a decision is whether we will paint our tree light or dark, before we use peed on it.  To be continued...