donderdag 5 april 2012

Twee Teleurstellingen. / Two Disappointments.

We beginnen vandaag met het vastplakken van de centraal gelegen koord.  Dit is de achterkant van onze boom. / We start today with glueing the central located rope on our ttree.  This is the backside of our tree.

Daarna plakken we onze wortel aan onze boom en proberen hem in de mal te zetten. / After that we glue our root to our tree and try him out, in the mould.

Eerste teleurstelling van de dag: we hebben verkeerd geplakt (hij komt te ver naar voor in onze mal). / First disappoimetment of the day: we didn't glue the root correctly.

Dus dienen we hem te herplakken en daarvoor moet eerst ruimte gemaakt worden op de tafel. / So, we need to glue him again and for that, the table needs to be cleared.

Een sfeerbeeld van onze tafel. / Our table.

We herplakken onze wortel. / We glue our root again.

En, hechten onze touwen eraan vast. / And attach our ropes to it.Dan volgt de tweede teleurstelling van de avond.  We hebben onze wortel ditmaal te hoog geplakt, zodat hij nu de grond niet raakt.  Dat valt echter te herstellen door korte eindjes van buizen met gips vast te kleven aan de wortels.  Dit zullen we doen, morgen. / Then follows the second disappointment of the evening.  This tim we glued our root too high, so the root doesn't touch the surface of the tank.  We can fix it quite easily by using plaster to glue schort ends of tubes on our root.  We shall do this, tomorrow.