woensdag 4 april 2012

Touwen. / Ropes.

We gaan voort waar we gisteren afhaakten. / We continue where we left it, yesterday.

Tim gebruikt de plastieken binnenkanten van de gipsrolletjes, om enkel dat gedeelte van een gipsrolletje te gebruiken, wat we nodig hebben. / Tim is using the plastic interiour of the bandages of plaster, to use not more of these bandages than we need.

Ziehier het resultaat. / With this result.

We besluiten de linkerwortel 5 touwen mee te geven. / We dedide to give the root 5 ropes, which comes to the left.

We beginnen met inkepingen te maken in de PU-schuim om touwen door te trekken. / We start by making a groove in the PU-foam for a rope.

Dan begin ik de touwen vast te kleven. / Then, I start to glue the ropes.Met dit als resultaat. / With this as a result.


Ik plak voort. / I continue glueing.

Tim vlecht de drie overige draden gedeeltelijk samen en we plakken hen vast, tot we dit resultaat verkrijgen. / Tim weaves the remaining three ropes partially and we glue them on the surface of the tree, until we get this result.

Ik denk dat de linkerwortel voorzien is. / I think it's enough for the left root.

Dan trekken we nog een spoor door de PU-schuim. / The we make another groove in the PU-foam.

Voor deze koord, centraal gelegen. / For this rope, located centrally.

Maar, hem vastlijmen zal voor morgen zijn.  Ik ben vandaag ook nog naar onze winkel gereden en heb de buis gekocht, waaruit we onze tweede boom gaan maken. / But, gueing it will be for tomorrow.  I've also went today to our shop to buy this pipe, from which we are going to make our second tree.


Er rest ons nog een probleem: zullen we de kruik nemen of het houtstuk, links in de bak? / One problem remains: should we take this piece of wood for the left side of our aquarium, or should we use our jug?