woensdag 11 april 2012

2 dagen. / Two Days.

Een verslagje van 2 dagen. / A report of two days.

Dit hebben we eergisteren gedaan. / We achived this, the day before yesterday.

Tim is een wortel aan't gipsen. / Tim is using plaster on a root.Dan wordt het tijd om de touwen aan de rechterkant vast te kleven. / Then, it becomes time to glue the ropes for our roots on the left-side.

Aangezien we tegen het einde van de basisconstructie zitten - we zijn van plan te eindigen met een laag PU-schuim en misschien wat ervan te gebruiken voor onze tweede boom - wordt de buis om de tweede boom te maken al doormidden gezaagd. / Since we are nearly finished with the base of our tree - we are intending to use a layer of PU-foam to end and maybe use some for our second tree - the pipe to make our second tree gets cut in half.


Daarna werk ik er 1 helft van nog wat bij. / After that, I take care of some details.


Ondertussen probeert Ayla Vlekkie tot spelen te bewegen. / In the meantime, Ayla is trying to motivate Vlekkie to play.


Aangezien dit niet lijkt te lukken, legt Ayla er zich uiteindelijk bij neer. / Because this doesn't seem to work, Ayla gives up.

Het laatste van de basisstructuur van onze boom wordt aangebracht, een extra laagje PU-schuim. / The final piece of the base-structure of our tree is used, a layer of PU-foam.

Foto's van onze boom. / Pictures of our tree.Filmpje..!

Gisteren hebben we de eerste laag (enkel voorkant) tegellijm op onze boom gezet.  De normale verhouding water - tegellijm (240 cl water op 1 kilo tegellijm) hebben we met 80 cl overschreden.  En, met reden... / Yesterday we have put the first layer of glue for tiles on our tree.  We had to leave the normal standard of water and glue for tiles (mixing 240 cl of water and 1 kilo of glue for tiles) and used 80 cl. more.  We did this with reason...
Filmpje..!