dinsdag 3 april 2012

De Derde Kunstmatige wortel. / The Third Artificial Root.

Omdat het maandag was, zijn we pas om 20.00 u kunnen beginnen.  Er is dus niet veel gebeurd. / Because it was Monday, we only could start at 20.00 h.  So, we couldn't do much.

We begonnen met het afsnijden van 5 eindjes van de slangen van 4, 3 en 1.5 cm in doorsnede. / We started with cutting 5 pieces of tubes with a diameter of 4, 3 and 1.5 cm.


Zo rijd ik rond, tegenwoordig.  Het is een kwestie van gezien te worden, nietwaar? / I drive like this, nowadays.  It's a matter of been seen , isn't it?

Dan geef ik de eindjes aan Tim. / I give Tim the 5 pieces of tubes.

En samen maken we er dan een wortel van. / And, together, we make a root out of them.

Aangezien onze gipsrolletjes op zijn, kunnen we niet voort.  We zijn in afwachting van de levering van 50 gipsrolletjes, die morgen zouden aankomen.  Daarom hebben we wat gespeeld met een eventueel alternatief voor onze kruik. / Since we don't have any plaster left, we can't go on.  We're waiting on a delivery of 50 bandages of plaster, that would come tomorrow.  That's why we played a bit with an alternative for our jug.