zondag 10 juni 2012

Epoxy en Turf: Resultaten. / Epoxy and Peat: Results.

Deze wortel moest zijn tweede epoxy laag krijgen. / This root needed its second layer of epoxy.

En, deze kruik, zijn eerste laag epoxy, waarna er met turf gestrooid diende te worden. / And, this jar needed its first layer of epoxy, after wich peat needed to be attached.

Tim is in zijn nopjes. / Tim is happy.


Want, de epoxy is klaar. / Because, the epoxy is mixed.

Foto's van mij aan het werk. / Pictures of me at work.
Al die tijd ligt Ayla braaf te wachten in haar mandje.  Tot we weer eens tijd hebben om met haar te ravotten. / All this time, Ayla remains in het basket.  Until we've got time free to play with her once more.

Onze constructie tot hiertoe, getrokken met een flash. / Our construction so far, taken with a flash.


En, als gewoonlijk lag er overal turf. / As usual, peat was laying everywhere.


Resultaat bij de wortel, getrokken met een flash. / Result of the root, taken with a flash.

En, onder gewoon kunstlicht. / And, under regular artificial light.
Gezien het grote verschil in coloriet tussen een foto, genomen met en/of zonder flash, weten we ook niet hoe het er gaat uitzien, eenmaal onder water en met de aquariumlampen erboven.  En dan spreken we nog niet over het bladerdak waar de Valisneria gigantea voor gaat zorgen... / Considering the big difference in colours, when we take a picture with or without a flash, we also don't know how it's going to look, once it stand under water en with aquariumlamps on to of it.  Not to speak of the roof of leaves, for wich the Valisneria gigantea will take care.

Resultaat bij de kruik, getrokken met een flash. / Result of the jar, taken with a flash.En, onder gewoon kunstlicht. / Or, under regular articial light.