donderdag 5 januari 2012

Vooruitgang van de Dag. / Progress of Today.

Vooruitgang van de dag: / Progress of today:

Even recapituleren; zo begonnen we de dag. / Let's recapitulate; we started the day like this.

Ook Ayla was geinteresseerd. / Ayla was interested, too.

Met verse moed begon ik met de donkergroene kleur. / With renewed vigour, I started with the dark green colour.

Tot we dit resultaat bekwamen. / Until we reached this result.

Gadegeslaan door Ayla... / Watched by Ayla...

Werkte ik de bak af. / I finished the background.

Het resultaat. / The result.

Dan de opkuis... / Then, the cleaning-up...

Terwijl Ayla zich weer eens bezig houdt met zaken, waarvan wij vinden dat zij er zich beter niet mee zou bezighouden... / While Ayla keeps on doing things, we prefer that she wouldn't...

Het uitspoelen van de verspuit. / The rincing of the spray-gun.

Ondertussen heeft Tim zich over de handleiding van de tegellijm gebogen. / In the meantime, Tim has read the manuel for glue for tiles.

En, als hij dat gedaan heeft, staan zijn ogen vol plannetjes. / And, when he's finished, his eyes are filled with plans.

De 'stenen', waarop we de tegellijm zullen uitproberen. / The 'rocks', on which we will try out the glue for tiles.

We besluiten om voor de mengeling te gaan: 1200 gr tegellijm, 175 ml water en 25 ml Kompactuna. / We decide to go for a mixture of 1200 gr dry glue for tiles, 175 ml water and 25 ml Kompaktuna.

De tegellijm, 1 kilo. / The glue for tiles, 1 kilo.

25 ml Kompactuna wordt bij 175 ml water gevoegd. / 25 ml Kompactuna is mixed with the water.

Dan mengen. / The mixing.

We zien het blijkbaar zitten. / It looks to go alright.

Het mengsel is volgens ons goed. / The mixture is good, according to us.

We zien het nu nog beter zitten. / It looks to go even better.

We laten het mengsel zo'n halfuurtje staan.  Dan volgt de ontnuchtering. / We leave the mixture alone for about half an hour.  After that, the disappointment.

Dus beginnen we opnieuw, ditmaal: 1000 gr tegellijm, 175 ml watrer en 25 ml Kompaktuna. / So, we begin again.  This time: 1000 gr dry glue for tiles, 175 ml water and 25 ml Kompaktuna.


Tot we het resultaat bekomen dat we wensten: een laag tegellijm van verschillende cm dik. / Until we reach the result that we wanted: a layer of glue of several cm thick.

We trekken er voren in. / ?????

Tot we dit resultaat bekomen. / Until we reach this result.Morgen wordt er niet gewerkt, omdat er een nieuwjaarsfeestje met vrienden gepland staat.  Maar, vrijdag staan we er weer (tenminste, indien het tweede feestje geen feestje wordt tot in de vroege uurtjes).

Tomorrow no work will be done, because we'll have a new year's party with friends.  But, Friday is another day (if the party doesn't last all night long).