donderdag 19 januari 2012

Technisch Falen. / Technical Failure.

Vandaag hebben we onze doelen niet bereikt en hebben zelfs ons back-up plan moeten inschakelen.  We werden geconfronteerd door een technisch falen . / Today we haven't met our targets and turned to our back-up plan.  We were confronted by technical failure.

Het eerste wat op het programma stond, was kleurtjes maken voor Tim. / The first thing to do, was making colours for Tim.Ik mix een kleur.


En we deden voort... / And we continued...

Tot Tim genoeg kleurtjes had om voor eventjes voort te kunnen. / Until Tim had enough of colours to chose from.

Tim begon de airbrush te gebruiken. / Tim started to use the airbrush.

Maar, ontdekte al gauw dat er een probleem was. / However, he discovered soon that there was a problem.

Het pistool blies enkel lucht, zelfs geen zuiver water. / The gun gave only air.  Not even pure water.


Dit nieuws wist Vlekkie maar matig te boeien... / This news didn't interest Vlekkie that much...

En Ayla al helemaal niet... / And Ayla didn't loose any sleep over it...


We hebben Conrad geschreven om advies en legden alle stukjes van het pistool in azijn te weken. / We wrote Conrad, asking advice, and left all the parts soaking in vinegar.


De tafel moest opgeruimd worden om ons back-up plan te kunnen activeren... / For our back up plan, we needed to clear the table...

Onze stenen die we tot hiertoe hebben kunnen oogsten. / The rocks we produced so far.


We gaan opnieuw stenen spuiten. / We're going to make some more.


Tot we dit resultaat bekomen. / Until we reach this result.


Nu is er tijd voor Ayla om op m'n schoot te zitten.  Zij vindt dat veel beter. / Now there is time for Ayla to sit on my lap.  She thinks it's much better like this.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten