maandag 16 januari 2012

2 Dagen. / 2 Days.

Het verslagje van 2 dagen. The report of 2 days.

Gisteren kwamen we terug van Van den Broeck met de middelen om de opgelopen schade te herstellen. / Yesterday, we returned from our shop with the means to repair our error of the previous day.

Ditmaal waren we verstandiger en begonnen we met wat ons zoveel kopzorgen had opgeleverd. / This time, we were smarter and began with what gave us a lot of headache.

We beginnen eraan. / We begin.

Resultaat: een perfect aflopende zijde. / Result: a perfect slope.

We doen het nog eens over. / We do it again.

Resultaat: 2 perfect aflopende zijden.  In totaal moesten we er 4 doen.  Deze zijn allen geslaagd. / Result: 2 perfect slopes.  In total we had to do 4.  We succeeded in all of them.

Dus, ik aan de tegellijm. / So, the love-affair between me and glue for tiles could begin.


Telkens als een plaat afgewerkt is, moet deze plaat te drogen worden gelegd.  Iets wat voor ons toch een beetje ingewikkeler is dan je op het eerste gezicht zou denken. / Each time a plate is finished, we must dry the plate.  Something that is for us a bit more complicated than you should think...


Ik, aan de tegellijm. / The love affair continues.


Deze plaat raken we hier kwijt. / This plate, we put over there.


Ik aan de tegellijm. / The love-affair grows stronger.

Ziezo, het zit erop voor vandaag. / So, work is done for today.

Vandaag moesten we de achterkanten doen. / Today we had to do the backsides.

Dus ik, voor de verandering, aan de tegellijm. / So, I contunue the love-affair.


Het eerste eindresultaat. / The first end-result.

Hier heb ik nog 2 platen te doen. / I've got 2 more plates to do.


De tegellijm die we voor dit werkje gebruiken. / The glue for tiles that we use.

Alles hing onder de tegellijm.  M'n walkie-talkie. / Everything was covered by glue for tiles. My walkie-talkie.

Onze werktafel ziet er niet uit. / Our table.


Toen alles gedaan was, ontdekten we nog een vergetelheid... / When everything was done, we discovered something that we had forgotten.


Met een kritisch oog wordt het eindresultaat bekeken. / With a critical eye, we check the end-result.