zaterdag 14 januari 2012

Een Verloren Dag. / A Lost Day.

Gisteren was een verloren dag.  Om te beginnen had Tim de verkeerde maten genomen en afgetekend op onze styrodur-platen (66 cm i.p.v. 67 cm hoogte).  Dat was zo erg nog niet en konden we herstellen door de platen tegen de 70-cm waterllijn te bevestigen.  Maar daarnaast waren we van plan om onze beide zijwanden met een afgezaagde hoek te beginnen.  Maar, i.p.v. een zijwand namen we een achterwand en sneden de hoek 2.5 cm te diep af.  Resultaat: plaat om zeep.  We hebben besloten om vandaag nieuwe platen te gaan halen...

Yesterday was a lost day.  To begin with, Tim had taken the wrong measurements and put them on our Styrodur-plates (66 cm in stead of 67 cm high).  That wasn't too bad and we could fix it by glueing the plates against the water-line of 70 cm.  Besides that, we were planning to have on our sides two plates with slanting edges.  But, in stead of taking a plate for our sides, we took one plate of our backside and made an error of 2.5 cm.  The result was a disaster.  We decided to buy new plates, today.

Zo zijn we begonnen, vol goede moed. / And thus, we began.


Ik aan het zagen. / I'm sawing.

Tim ondertussen bezig zijn kleurenstaalkaart aan te maken. / In the meantime, Tim is busy making his palette of final colours.Ik, al aan het betegellijmen. / Then, it was time for glue for tiles.Ik begon er zelfs van te zweten... / I even began to transpire...

De introductie van onze hete draadsnijder in dit project.  Het zou beter zijn, indien we de hoeken van onze zijwanden wat afsneden. / The introduction of our hot wire-cutter to this project.  It would have been better, if we cut our edges to a sloop.

Wij, bezig met een verkeerde achterwandplaat. / But, it was the wrong plate.

Het resultaat was desastreus.  We hebben het nadien nog 3x uitgetest op dezelfde plaat.  En, telkens verliep het foutloos.  Maar, de eerste keer dat we het deden, gebeurde er wel degelijk een fout van toch 2.5 cm. / The results were desastrous.  We tried it again 3 times on the same plate.  And, each time it went without errors.  But, the first time we cut our edge, there was a fault of 2.5 cm.

Tim probeerde nog 2 kleuren uit van z'n nieuw kleurenpalet. / Tim tried out 2 colours of his new palette.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten