dinsdag 17 januari 2012

Van Crisis Naar Crisis. / From Crise To Crise.

Gisteren was een ouderwetse Vlam-Dag, waarop we meer dan 12 uur gewerkt hebben en verschillende crisissen te boven zijn gekomen. / Yesterday was an old-fashioned day, on which we have worked for more than 12 hours, non stop, and survived different crises.

De reportage begint na een eerste crisis: het bruin dat we gekozen hadden als eerste kleur, sloeg grijs uit onder de flash.  We hingen er een 840-lamp boven en ook toen sloeg de kleur grijs uit.  HELP!!! / This report begins after a first crise: the brown paint that we have chosen, turned to grey under a flash-light.  We held a 840-lamp above it and we saw the colour turning grey.  HELP!!!

We begonnen dus met het zoeken naar een nieuwe kleur. / So we began with the search for a new colour.


Eerst mixen. / First mixing.

Dan uittesten. / Then, testing.


Goed bevonden, gingen we er tegenaan. / Tried and tested, we went for it.

Tot we dit resultaat bekwamen. / Until we reached this result.


Onder flash ziet er het zo uit. / With a flash, it looks like this.


Terwijl die kleur staat te drogen, wenden wij ons tot onze malletjes. / While that colour dries, we turn to our moulds.

Ons rijtje met afgewerkte malletjes begint te groeien. / Our line with finished moulds begins to grow.

Dan is het tijd voor onze volgende kleur. / It's time for the next colour.

Here we go!

Tot we dit resultaat bekomen. / Until we reach this result.


Terug naar onze malletjes. / Back to our moulds.

Tim werkt graag vanuit een hoogte. / Tim likes to work from a height.


Volgende crisis: onze voorraad is op en morgen is het zondag.  HELP!!! / Next crise: our supplies are finished and tomorrow it's sunday.  HELP!!!

Ondertussen ontwijken we de nietjes die onze nailgun verkeerderlijk afschiet. / In the meantime, we avoid the staples when our nailgun functions badly.


Tijd om de volgende kleur te zetten. / Time to paint the next colour.


Tot we hier uitkomen. / Until we reach this result.


Terug naar onze malletjes. / Back to our moulds.

En de laatste kleur. / And, the final colour.Dit geeft dit resultaat, zonder flash. / It gives this result, without a flash.


Het is ondertussen al ruim laat.  Tijd om onze diertjes te verzorgen. / It has become late, already.  Time to take care of our other pets.


Onze tafel. / Our table.

Tijd om onze stenen te spuiten.  Nadat we de plastiek in onze malletjes hebben natgespoten. / Time to spray our stones.  After we made the plastic wet in our moulds.

En, het mirakel geschiedt. / And, the miracle happens.


Dit staat er ons nog te wachten. / That's still waiting on us.

De volgende crisis zit eraan te komen.  De PUR-schuim dreigt langs voor uit de malletjes te sijpelen.  Gelukkig bedenkt Tim een oplossing. / The next crise is coming.  The PUR-foam threatens to go out of the moulds via the front.  Fortunately, Tim thinks of a solution.

Deze oplossing bestaat eruit de malletjes schuin te zetten, ondersteund door ijzeren winklehaken, die we nog overhadden van het aanmaken van deze malletjes. / This solution exists out of placing the moulds in a sloping position, supported by the carpenter's squares that we had left from the fabrication of the moulds.

Begrijp je wat ik bedoel? / Do you understand what I mean?


Ik als zombie, na al de doorstane stress. / Me as a zombie, after all that stress.

Tim weet niet meer wat hij aan het doen is. / Tim doesn't know anymore what he's doing.

Maar, onze rotsen liggen te drogen. / But, our rocks are drying.


Zelfs van de vernevelde verf op onze vloer, raken we af. / We get even rid of the paint on the floor.

Dankzij Mr. Propre. / Thanks to Mr. Propre.

Een laatste overzichtsfoto. / One final picture.