maandag 16 januari 2012

Verven, deel I / To paint, part I

Dagverslagje: / Report of the day:

Goed, de achterwand is rondom rond betegellijmd.  Nu komt het verven, wat bestaat uit het toepassen van 3 verschillende verftechnieken, waar we tot diep in de volgende week mee bezig zullen zijn. / Alright, We put glue for tiles around our background. Now, it's time for the painting.  We use 3 different kinds of painting (1: we roll the paint, 2nd: we use a spray-gun; 3d: we use an airbrush).  And it will take until deep in the next week before we're finished.

De Maestro himself aan het werk. / The Maestro himself, working.


Snel liggen de eerste resultaten te drogen. / The first results are drying.


Tim zet door. / Tim continues.
Tot we dit resultaat hebben. / Until we have this result.

Nadat deze laag gedroogd is, is het mijn beurt.  De kleuren vermengen met water. / After this layer has dried up, it's my turn.  Mixing the colours with water.


Dan, de verfspuit hanteren. / Then, using the spray-gun.


Tot we dit resultaat hebben.  Waarschuwing: deze foto's zijn getrokken met flash.  Dus onze kleurcombinatie is niet oranje/grijs, maar rood-bruin/bruin. / Until we have this result.  Warning: these pictures are taken with a flash.  So, our combination isn't oranje and grey but red-brown and brown.


Onze tafel begint er steeds erger uit te zien... / Our table is beginning to look terrible...