woensdag 2 oktober 2013

En een Zonsondergang... / And a Sunset...

Ik moest op 26/09/2013 naar Van de Broek om verf te halen voor de herinrichting van m'n bureel.  En, 's avonds was ik vrij om een mooie zonsondergang te volgen.  Een reportage...

I needed to go to Van den Broek in order to buy wallpaint for the redecoration of my bureau.  And, in the evening, I was free to follow a beautiful sunset.  A report...


De Mosdijk te Lier. / The Mosdijk in Lier.


Op het einde van de Mosdijk staat er een brug.  Deze, namelijk. / On the end of the Mosdijk there is a bridge.  This one.


Met zicht op de St-Gummaruskerk te Lier. / With view on the church of St-Gummarus in Lier.
Dan rijd ik via de Oever. / Then, I drive via the Oever.


De Vesten te Lier. / The Vesten in Lier.


De Leuvense Poort. / The Leuvense Poort.


Op de brug aan de Berlaarsesteenweg te Lier, over het Netekanaal. / On the bridge at the Berlaarsesteenweg in Lier, across the Nete-channel.


's Avonds, op de Molse Poort. / In the evening, on the Molse Poort.Onderweg naar Anderstad. / Along the way to Anderstad.
In Anderstad, het natuurgebied van Lier. / In Anderstad, the nature-reserve of Lier.
Onderweg naar huis. / Along the way home.