donderdag 4 augustus 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap II. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape II.

Verleden winter heb ik gepoogd een scheepje te bouwen.  Dit bleek geen succes omdat het hele model nog geschilderd diende te worden (wat ik haat) en omdat het model teveel kleine stukjes bevatte die ik niet met één hand kon lijmen.  Dus ik heb besloten het geweer van schouder te veranderen.  Ditmaal maak ik een model van een kapel.  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een herder met schapen.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

Last winter, I've tried to build a small ship.  This proofed not to be successful because the whole model needed to be painted (which is something I hate) and because the model had too many tiny pieces which I couldn't glue with only one hand.  So, I decided to go for something different.  This time I'll make a model of a chapel.  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a shepard with some sheep.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Vandaag concentreer ik me op het bouwen van muren.

Today, I'll concentrate on building some walls.
Dit heb ik nodig voor het werk van vandaag. /  I'll need this for the work for today.


Dit zijn de stukjes van een muur. / These are the parts of a wall.


Zo ziet de muur eruit als hij af is. / The wall looks like this, when it's finished.


Een tweede muur volgt... / A second wall follows...


Die is ook af. / That wall is also done.


Nu de derde muur... / Now the third wall...


Eerst de crucifix... / First the crucifix...


De drie muren zijn af. / The three walls are finished.


Dat was het werk van de dag. / That was the work of the day.


Met mijn aquarium gaat alles goed. / With my aquarium, everything is alright.