donderdag 18 augustus 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap VI. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape VI.

Verleden winter heb ik gepoogd een scheepje te bouwen.  Dit bleek geen succes omdat het hele model nog geschilderd diende te worden (wat ik haat) en omdat het model teveel kleine stukjes bevatte die ik niet met één hand kon lijmen.  Dus ik heb besloten het geweer van schouder te veranderen.  Ditmaal maak ik een model van een kapel.  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een herder met schapen.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

Last winter, I've tried to build a small ship.  This proofed not to be successful because the whole model needed to be painted (which is something I hate) and because the model had too many tiny pieces which I couldn't glue with only one hand.  So, I decided to go for something different.  This time I'll make a model of a chapel.  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a shepard with some sheep.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Vandaag concentreer ik me op het bouwen van een portaal.

Today, I'll concentrate on assembling a portal.

Eerst kreeg ik hulp om de glasramen te installeren. / First, I received help to install stained glass.


Dat doe je zo. / You do that like this.


De benodigdheden om een portaal te bouwen. / This is what I need to build a portal.


De verschillende stukken.  Het eerste deel van het portaal is redds geplakt. / The different parts.  The first part of the portal is already glued.


Het tweede deel. / The second part.


Het derde deel. / The third part.


Nu de zuilen. / Now the columns.


In close-up. / In close-up.


Het laatste deel. / The last part.
En Vlekkie zag dat het goed was. / And Vlekkie saw that it was alright.


Het eindresultaat van de dag. / The final result of the day.