zondag 21 augustus 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap VII. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape VII.

Verleden winter heb ik gepoogd een scheepje te bouwen.  Dit bleek geen succes omdat het hele model nog geschilderd diende te worden (wat ik haat) en omdat het model teveel kleine stukjes bevatte die ik niet met één hand kon lijmen.  Dus ik heb besloten het geweer van schouder te veranderen.  Ditmaal maak ik een model van een kapel.  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een aantal wandelaars.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

Last winter, I've tried to build a small ship.  This proofed not to be successful because the whole model needed to be painted (which is something I hate) and because the model had too many tiny pieces which I couldn't glue with only one hand.  So, I decided to go for something different.  This time I'll make a model of a chapel.  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a number of people who are making a walk.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Vandaag concentreer ik me op het bouwen van het dak en dan is de kapel van Faller af.

Today, I'll concentrate on assembling the roof and on finishing the chapel of Faller.


Dit heb ik nodig vandaag. / I'll need this, today.


Het eerste dakje. / The first small roof.


Afgewerkt met een bruine rand. / Finished with a brown ledge.


De stukken voor de klokkentoren. / The parts of the bell tower.
Het bouwen van de klokkentoren. / Assembling the bell tower.


De klokkentoren wordt op het dak geplaatst. / The bell tower has been placed on the roof.


Het kruis wordt op de klokkentoren geplaatst. / The cross has been place on the bell tower.


En het dak wordt op de kapel gezet. / And the roof has been placed on the chapel.


Om te eindigen wordt de bruine rand wordt tegen het dak geplaatst. / To finish, brown ledge has been placed against the roof.
Twee andere hoeken om de afgewerkte kapel van Faller te bekijken. / Two other angels to view the finished chapel of Faller.


De St-Bernhard kapel en de instrumenten die ik gebruikt heb. / The St-Bernhard chapel and the tools that I've used to assemble it.