zaterdag 27 augustus 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap IX. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape IX.

Ik maak een model van een kapel (de St-Bernhard kapel van Faller).  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een aantal wandelaars.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

I'm making a model of a chapel (the St-Bernhard chapel of Faller).  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a number of people who are making a walk.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Vandaag verzamelde ik m'n gereedschap om een mal te maken.

Today, I gathered my tools in order to make a template.
Om te beginnen, heb ik m'n planken nodig. / To start, I need my planks.
Ik kreeg hulp van een vriend die al m'n planken markeerde, zoals op de bladen. / I received the help from a friend who has marked all of my planks, like on the pages.


8 plastieken vellen op de goede maat geknipt om de planken te bedekken.  En een rol duc-tape om ze vast te kleven. / 8 platic sheets, cut the right size to cover the planks.  And a rol of duc-tape in order to make them stick.


De vijzen en moeren, de elleboogjes en m'n 'rikketik'. / The screws and bolts, the 'elbows' and my 'rikketik'.


M'n boor en een rode alcoholstift om de boorgaten te markeren. / My drill and a red marker to mark the drilling holes.


Links m'n gereedschap en rechts verfjes die ik nog had staan. / To the left are my tools and to the right are some clolours that I had over from my days as a builder of decors for big aquariums.


Ondertussen luisterde ik naar Soulsavers met Mark Lanegan. / In the meantime, I listened to Soulsavers with Mark Lanegan.