woensdag 31 augustus 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap XI. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape XI.

Ik maak een model van een kapel (de St-Bernhard kapel van Faller).  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een aantal wandelaars.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

I'm making a model of a chapel (the St-Bernhard chapel of Faller).  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a number of people who are making a walk.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Vandaag werkte ik m'n eerste mal af.

Today, I've finished my first template.
Gisteren ben ik niet opgehouden. / Yesterday, I've quit while I was here.


Eerst werkte ik m'n grondplaat af. / First, I finished my base plate.


Dan zette ik de rechterzijde tegen m'n grondplaat en merkte de boorgaten. / After that, I placed the right side against my base plate and marked the holes for drilling.


Nadien boorde ik de gaten. / Then, I drilled the holes.


Dan probeerde ik ze uit.  Ze pasten perfect. / After that, I tried the holes for drilling.  They fitted perfectly.
Daarna deed ik de linkerzijde. / Then, I did the left side.


Dan haalde ik alles uit elkaar.  Er moet een plastiek zeil tussen, als je PU-schuim wil spuiten. / After that, I took everything apart.  There has to be a plastic sheet to cover the wood, if you want to spray PU-foam.


's Avonds neem ik de plastieken zeilen. / In the evening, I take the platic sheets.


En plak een zeil vast aan m'n grondplaat. / And attach a sheet to my base plate.


Een els is handig als je ergens gaten in wil prikken. / A broach is quite handy if you want to puncture something.
De grondplaat in z'n definitieve afwerking. / The base plate is finished.


Dan is het tijd om de achterkant te doen. / It is time to finish the backside.


Dat geeft dit resultaat. / That gives this result.


De linkerkant volgt. / The left side follows.


En dan de rechterzijde.  M'n eerste mal is af. / And then the right side.  My first template is ready.