woensdag 17 augustus 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap V. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape V.

Verleden winter heb ik gepoogd een scheepje te bouwen.  Dit bleek geen succes omdat het hele model nog geschilderd diende te worden (wat ik haat) en omdat het model teveel kleine stukjes bevatte die ik niet met één hand kon lijmen.  Dus ik heb besloten het geweer van schouder te veranderen.  Ditmaal maak ik een model van een kapel.  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een herder met schapen.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

Last winter, I've tried to build a small ship.  This proofed not to be successful because the whole model needed to be painted (which is something I hate) and because the model had too many tiny pieces which I couldn't glue with only one hand.  So, I decided to go for something different.  This time I'll make a model of a chapel.  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a shepard with some sheep.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Vandaag concentreer ik me op het rechtzetten van muren.

Today, I'll concentrate on erecting some walls.
De beginsituatie van de dag. / The starting point of the day.


Ik moet deze drie muren rechtzetten. / I have to erect these three walls.
Het eerste resultaat. / The first result.


Het tweede resultaat. / The second result.


Het eindresultaat.  Het 'St.-Bernhard' kapelletje van Faller beging af te raken. / The result of the day.  The chapel 'St-Bernhard' from Faller is almost finished.


Met de aquarium gaat alles goed. / With the aquarium, everything is going alright.