vrijdag 12 augustus 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap IV. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape IV.

Verleden winter heb ik gepoogd een scheepje te bouwen.  Dit bleek geen succes omdat het hele model nog geschilderd diende te worden (wat ik haat) en omdat het model teveel kleine stukjes bevatte die ik niet met één hand kon lijmen.  Dus ik heb besloten het geweer van schouder te veranderen.  Ditmaal maak ik een model van een kapel.  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een herder met schapen.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

Last winter, I've tried to build a small ship.  This proofed not to be successful because the whole model needed to be painted (which is something I hate) and because the model had too many tiny pieces which I couldn't glue with only one hand.  So, I decided to go for something different.  This time I'll make a model of a chapel.  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a shepard with some sheep.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Vandaag concentreer ik me op het bouwen van muren.

Today, I'll concentrate on assembling some walls.
Voor wat ik vandaag moet doen, heb ik dit nodig. / For what I'm supposed to do today, I'll need this.


De verschillende stukjes. / The different parts.


Een voorlopig resultaat. / A temporary result.


Dit is het uiteindelijke resultaat. / In the end, this is the result.


Dan is het tijd voor de derde muur. / Then, it's time for the third wall.


Ik begin met het raam. / I start with the window.


Daarna komt de deur. / After that comes the door.


Het eindresultaat van de dag. / The end result of the day.