maandag 29 augustus 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap X. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape X.

Ik maak een model van een kapel (de St-Bernhard kapel van Faller).  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een aantal wandelaars.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

I'm making a model of a chapel (the St-Bernhard chapel of Faller).  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a number of people who are making a walk.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Vandaag begon ik m'n mal te maken.

Today, I started to make my template.
Eerst ging naar de winkel, waar ik deze spullen kocht: 5 kilo tegellijm en een truweel. / First I went to the shop where I bought these items: 5 kilo glue for tiles and a trowel.


Een els. / A broach.
En deze groenkleuren. / And these clours of green.
Dan markeerde ik de boorgaten. / Then I marked the holes for drilling.


Ik doe dat zo. / I do it like this.


Daarna kwam het boren. / After came the drilling.


Ik steek een vijs door de plaat. / I put a screw through the plate.
En met m'n Rikketik schroef ik de bout vast. / And with my Rikketik, I screw the bold thight.


2 ellebogen hangen vast. / I attached 2 'elbows' to the plate.


Dan neem ik de achterkant en markeer de boorgaten. / Then I take the backside and mark the holes for drilling.


Ik boor de gaten. / I drill the holes.


En hang er nog 2 ellebogen aan vast. / And attach two additional 'elbows' at the plate.
Ik steek de vijzen door de plaat.  Het past perfect. / I put the screws through the plate.  It fits perfectly.
Het is tijd voor de moeren. / It's time for the bolts.


Zover sta ik.  Niet slecht voor een begin.  Ik zal alles wat ik vandaag gebouwd heb, terug moeten afbreken om een plastiek zeil om het hout te doen.  Maar dat zijn zorgen voor later. / I got this far.  Not bad for a start.  I will have to tear down everything I've build today, in order to protect the wood with a plastic sheet.  But that are worries for later.


Ik heb naar Oscar and the Wolf geluisterd, terwijl ik werkte. / I've listened to Oscar and the Wolf, when I was working.