woensdag 16 november 2011

Gekocht wat we nodig hebben. / Bought everything we needed.

Vandaag naar de winkels geweest en alles aangekocht.  We laten onze werkplek in orde brengen, maken wat vooruitgang maar het loopt toch met een sisser af... / Todat we've been to the stores and bought everything that we need.  We bring our workplace in order and make some progress, but towards the end, a little error occurs.

Een verslagje: / A report:


We komen thuis van onze boodschappen. / We're coming home.


Een gedeelte van onze boodschappen. / A part of our shopping.

Eerst versterken we de inwendige mens.  Gebraden kip met frietjes! / First, we reinforce ourselves.  Fried chicken with frites.

Er verdwijnen nog al wat fritjes... / Some frites seem to disappear...


Peter komt ons helpen de laatste hand aan onze werkplek te leggen.  Eerste probleem: uit een stuk plastiek van 6x6 meter een stukje knippen van 2x2 meter. / Peter comes at our aid in order to bring our workplace in order.  First problem: to cut a piece (2x2 metre) out of a plastic sheet (6x6 metre).

Tim weet hoe te werk te gaan. / Tim knows how to proceed.Dus, Peter klaart het. / So, Peter succeeds in it.

Tweede probleem: onze electriciteitsvoorziening.  Ook dat wordt opgelost. / Second problem: our electricity-supply.  That gets solved too.

Derde probleem: 2x2 meter plastiek over onze tafel spannen.

Maar, het kost tijd. / However, it takes time.

Vrij laat pas, kunnen we beginnen. / It's rather late, before we can begin.

Tim meet onze achterwanden uit. / Tim copies the measurements of our background.

Dan zaag ik ze uit. / Then, I use the saw.

Nadien nog de tweede verstevigingsstrip voor de mal. / After that, a second (didn't find the correct transulation) for the mould.


Dit geeft dit resultaat. / It gives this result.


Terwijl ik met tegellijm in de weer ben... / While I'm busy with glue for tiles...


Onderhoudt Tim me in de redenen waarom hij niets doet... / Tim explains the reasons why he's doing nothing at the moment...

Het geeft dit tussentijds resultaat. / It gives this temporary result.

Tim krijgt een lumineus idee.  Er moest nog een tweede verstevigingsstrip voor de mal gebouwd worden (was het zelf ook vergeten). / Tim gets an idea.  We need to build a second (didn't find the correct transulation) for our mould (I forgot it myself).

Ik dus naar m'n boor. / So, I hurry to my drill.

Dan terug naar de tegellijm. / And, back to the glue for tiles.


Vlekkie begrijpt er niets meer van.  Al dat geren en over en weer geloop. / Vlekkie doesn't understand all this running around.

Ons setje pigmenten, waarmee we gaan experimenteren. / Our pigments, with which we're going to experiment.

Ons eindresultaat. / Our end-result.

Maar, het klopt niet voor 100%.  In elk geval, het is niet de fout van Tim, die hieraan ten gronde ligt. / But, it doesn't fit for 100%.  In any case, the result isn't Tim's fault.

- Is dat nu een reden om je druk over te maken..? - / - Is that a reason to get nervous about..? -