maandag 14 november 2011

Tabula Rasa!

Door krachten buiten mijn wil, ben ik wel gedwongen om m'n 160x80x80-bak en m'n 180x70x80-bak van de hand te doen.  Ik zou hier kunnen uitleggen wat de oorzaak is van deze maatregel, maar heb besloten dat niet te doen.  Uiteindelijk win je niets met achterom te kijken.

By forces beyond my controle, I'm forced to sell my 160x80x80-tank and my 180x70x80-tank.  I could explain what's the cause of this action, but decided to not do that.  In the end, you gain nothing by looking back.

Wat echter belangrijker is, is het feit de ik de toestemming heb gekregen om een 200x65x80-, een 240x70x80- en een 275x70x80-bak neer te poten in mijn living.  Daarenboven kan ik er een riparium in kwijt met een water-gedeelte van 150x70x45 cm en een bovenbouw van 150x70x70 cm.  Dus, laten we ons daarop concentreren.

What's more important, I've got the permission to put a 200x65x80-, a 240x70x80- and a 275x70x80-tank in my living room.  On top of that, I can build a riparium with a water-compartiment of 150x70x45 cm and a land-construction of 150x70x70.  So, let's concentrate on that.

En dus zijn we begonnen aan het maken van een achterwand voor m'n 200x65x80-bak.  Dit is het verslagje van de eerste dag.  We gaan een mal bouwen!

And, so we have begun to make a background for my 200x65x80-tank.  This is the report of the first day.  We're building a mould!


Op de terugweg van onze winkel. / On the way back of our building-shop.
Ik, beladen als een paard. / I, loaded like a horse.

Onderweg. / Along the way.Tim en Ayla.

Onder Tims waakzame ogen wordt alles uitgeladen. / While Tim watches carefully, everything is getting unloaded.


Natuurlijk volgde Vlekkie alles van dichtbij. / Of course, Vlekkie followed everything from close by.

En een nieuwe gast: Ayla. / And, a new guest: Ayla.

De Essentials of Life zijn wat ze altijd waren en zullen blijven. / The Essentials of Life are what they always were and will remain.

Aan het werk! / Let's work!
Ik, bezig met het betere meetwerk. / I, busy with with the better measurements.

Tim, bezig met het betere paswerk. / Tim, busy with the better fitting.


De innige relatie tussen mij en m'n boor. / The passionate relationship between me and my drill.

Tussentijdse resultaten. / Temporary results.

Ik ben moeren aan het vastdraaien. / I'm turning the nuts.Het eindresultaat. / The end-result.

Op de juiste plaats. / On the right place.