dinsdag 22 november 2011

Een Dag van Ziekte. / A Day of Sickness.

Hoewel we vandaag een werkdag voorzien hadden, was Tim tot werken niet in staat.  Dus is het een rustige dag geworden. / It was supposed to be a day of progress, but Tim wasn't capable te work.  So, it has become a day of leave.

Zoals je ziet, zelfs onze werklampen branden niet. / As you see, even our lights remain turned off.

We zochten een stuk hout om naast de vaas te staan zonder ruimte af te nemen van de steenhoop rechts.  Dit hadden we als begin. / We searched for a piece of wood to stand next to the vase, without taking space away from the pile of rocks, which will dominate the right side of the aquarium.  The firest candidate.

Dan besloten we ons geheeltje iets presentabeler te maken. / Then we decided to make our ensemble a bit more presentable.

Hier gaan we dan. / Here we go!

Dat ziet er al iets beter uit. / That looks somewhat better.


Maar, er dient nog wat verzet te worden. / But, there still need some things to be moved.


Om hierbij uit te komen. / To have this result.


Natuurlijk laat Ayla haar visitekaartje achter... / Of course, Ayla gives us a present...


Tim en ik kuisen het op. / So, Tim and I clean it up.

]
Onze tweede kandidaat. / Our second candidate.

En onze favoriet: de derde kandidaat. / And, our favourite: the third candidate.Deze bak begint aan zijn laatste week... / This tank begins at his last week...

 Terwijl Tim Ayla bezighoudt. / While Tim entertains Ayla.


Zit ik nog wat te palaveren over de kleurtjes.  We hebben een airbrush besteld bij Conrad.  Hij wordt verondersteld hier te zijn, op het einde van de week.  Als spuitverf verkiezen Acryl-verf.  Enfin, tot hietoe toch... / I'm still wondering about the colours.  We have ordered an airbrush at Conrad.  He's supposed to be here.  As paint we choose for Acryll-Paint.  So far, anyway...