zondag 20 april 2014

De Hondstraat te Lier II... / The Hondstraat in Lier II...

Op 16 maart 2014 besloot ik naar één van mijn favoriete straten te gaan van Lier: de Hondstraat.  In de Hondstraat liggen de foto's voor het oprapen, vandaar...

On 16 March 2014, I decided to make a walk to one of my favorite streets in Lier: the Hondstraat.  In the Hondstraat, you can take many pictures, that's the reason...


Ik bevind me nog altijd op de Hagenbroeksesteenweg te Lier... / I'm still located at the Hagenbroeksesteenweg in Lier...


Dan draai ik de Hondstraat op... / Then, I turn into the Hondstraat...


De Hondstraat te Lier... / De Hondstraat te Lier...