zaterdag 28 november 2015

Why the West lost the Iraq and the Afganistan wars.

Hieronder ziet u een interview met 3-sterren generaal Daniel P. Bolger met in totaal 35 jaar ervaring waaronder de Iraq en de Afghanistan campagne.  Hij windt er geen doekjes om, maar vraagt zich af hoe het komt dat de USA beide oorlogen verloren heeft.  Zijn analyse steunt vooral op het feit dat de Westerse legers zich hebben moeten bezig houden met van deur tot deur te gaan en te proberen om terroristen te onderscheiden van gewone mensen.  Maar, wat belangrijker is, hij pleit voor een openbaar onderzoek naar de oorzaken van deze mislukkingen.  De experten in oorlogsvoering kunnen vragen wat zij willen, maar openbare onderzoeken zullen nooit plaatsvinden omdat ze niet passen binnen de visie van onze 'geniale' politieke leiders (Barack Obama, Francois Hollande en anderen) die liever hebben dat het volk dom en doof blijft zodat zij, vaak om binnenlandse redenen, verder kunnen gaan met het zinloos bombarderen van moslims in het midden-oosten.  Dat dit feit leidt tot terroristische aanvallen - zoals deze in Parijs van 13/11/2015 - nemen onze politici er graag bij omdat ze dan eindelijk een rden hebben om onze vrijheden kunnen beknotten.  Wanneer houdt deze waanzin op?

You see below an interview with 3-star general Daniel P. Bolger, a military with 35 years of experience of which several years in Irag and Afganistan.  He's quite frank and wonders why the USA lost the wars in Afganistan and Iraq.  According to him, the main reason is that the soldiers were supposed to go from door to door and tried to make the distinction between terrorists and ordinary citizens.  However, what's more important, he pleads for public hearings to find the roots of these failures.  The experts in warfare can ask what they want, but public hearing will never occur because our genial political leaders (like Barack Obama, Francois Hollande and others) rather have that the people remain dumb and deaf so they can continue, often because of interior motives, with the pointless bombing of muslims in the middle-east.  That this fact leads to terrorist attacks - like the ones on Paris of 13/11/2015 - is for them no reason to stop at all, because then they have a reason to restrict our freedoms.  When will this madness come to an end?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten