vrijdag 27 november 2015

Andrew Bacevich' take on Syria.

Hieronder ziet u een interview met Andrew Bacevich - professor in geschiedenis aan de universiteit van Boston, afgestudeerd aan de West Point Academy, met 23 jaar ervaring als militair en opgeklommen tot de rang van kolonel - waarin hij zijn mening geeft over de betrokkenheid van de USA in de oorlog in Syrie.  Tijdens dit interview zegt hij: 'Als je terugdenkt aan de geschiedenis van de USA in het midden-oosten over de laatste decennia, is een overwinning steeds moeilijker te halen.  De USA is altijd sterker (...) dan de tegenpartij.  Maar dit vertaalt zich niet in het verwezenlijken van politieke doelen.  Wat eigenlijk gebeurt is dat de projectie van Amerikaanse kracht enkel leidt tot onverwachte complicaties en we ons verder vastrijden in omstandigheden waar we niets mee kunnen doen.  Er komen krachten van verandering aan de oppervlakte en deze zijn dat deel van de wereld aan het transformeren.  We zeggen dat we over de capaciteit beschikken om deze transformatie te sturen of te controleren hoewel we die capaciteit niet hebben.  De waarheid is dat we in het midden-oosten voor het grootste gedeelte irrelevant zijn.'
Frankrijk is zo dom geweest om voor deze illusie de levens van zijn eigen burgers in gevaar te brengen.

Below, you see an interview with Andrew Bacevich - professor in history at the Boston university, a greaduate of West Point with 23 years of experience as military and during this period he reached the rank of Colonel - in which he gives his opinion about the role of the USA in the Syrian war.  During this interview he sais: 'When you think back on the actual history of the US in the middle east over the past several decades, victory is exceedingly hard to come by.  We’re always stronger (…) than the advisory.  But somehow being strong doesn’t translate into political objectives being achieved (…).  What actual happens is that the projection of American power leads to unexpected complications and gets us more deeply embedded in a set of circumstances that we can’t handle.  There are (…) powers of change that have come to the surface and are transforming that part of the world.  We have claimed (…) that we possess the capacity to somehow direct or control these processes of change.  Even though the truth is that we don’t have that capacity.  The truth is that we are largely irrelevant in that part of the world.'
France has been that stupid to endager the lives of its own citizens for this illusion.