maandag 23 november 2015

Update Aquarium.

Dit is een lang verwachte update over m'n aquarium.  Wat is er in tussentijd gebeurd?  Het koppeltje Heros notatus bleek geen koppeltje te zijn.  Het waren 2 mannetjes die tegen elkaar begonnen te vechten.  Hiertegen moest er ingegrepen worden dus bracht ik 1 Heros notatus terug naar de winkel.  In plaats daarvan heb ik een schooltje Melanotaenia boesemani gekocht om wat meer kleur en beweging in de bak te krijgen.  Deze visjes zijn zo'n 5 cm lang maar ze worden zo'n 12 cm.  Daarnaast is de rechterhoek veranderd omdat de Valisneria gigantea niet pakte.  Ook heb ik de belichting veranderd in 2 LCD-spots.

This is an update of my aquarium, which is long overdue.  What happened in the meantime?  The couple of Heros notatus prooved to be not a couple.  In stead, they were two mails that started to fight each other.  I needed to intervene in this situation, so I took one Heros notatus back to the shop.  I've bought a school of Melanotaenia boesemani to replace the Heros notatus, in order to get a bit more colour and movement in the tank.  These fish are now 5 cm long, but they'll become 12 cm.  Besides, I've changed the right corner of the tank because the Valisneria gigantea didn't grow as expected.  I've changed also the lights above the aquarium into 2 LCD-spots.
Mijn bak. / My tank.
De linker- en de rechterkant. / The left and the right side.
De rechterhoek. / The right corner.
De Heros notatus. / The Heros notatus.


Enkele Macrognathus aculeatus. / Some Macrognathus aculeatus.
De Heros notatus en enkele Melanotaenia boesemani. / The Heros notatus and some Melanotaenia boesemani.


Een paar Melanotaenia boesemani. / A couple of Melanotaenia boesemani.
De Sturisoma panamese. / The Sturisome panamese.
M'n bak. / My tank.


Met Vlekkie, natuurlijk. / With Vlekkie, of course.