donderdag 19 november 2015

Waarom zijn we in Syrie? / Why are we in Syria?

Sinds de terroristische aanvallen op Parijs van 13/11/2015 is Belgie in oorlog met ISIS.  Dit illustreert nogmaals de nood dat Vlaanderen zich zo snel mogelijk afscheidt van Belgie.  Het is niet omdat de Belgische Franstaligen, zoals altijd, Frankrijk achterna hollen in zijn beslissing Syrie te bombarderen - de eigenlijke reden van de terroristische aanslagen - dat de Vlamingen dezelfde stommiteiten moeten uithalen.  Uiteindelijk vormt Syrie - wie de burgeroorlog ook moge winnen - geen bedreiging voor het Westen, net zoals Irak, en is er dus geen sprake van een noodzaak om in Syrie militair tussenbeide te komen.  Dezelfde stelling wordt verdedigt door de Amerikaanse auteur Andrew Bacevich, een professor van de universiteit van Boston, een afgestudeerde van de befaamde West Point Academy en een militair met 23 jaar ervaring.

Since the terrorist attacks on Paris of 13/11/2015, Belgium has declared war on ISIS.  This illustrates once more the need of Flanders to seperate itself from Belgium as soon as possible.  It certainly isn't the case that, because the Belgian Frencophones, like always, run blindly behind France and its decision to bomb Syria - the actual reason for the terrorist attacks - Flanders needs to be equally stupid.  In the end, Syria is no threat to the West - whoever wins the civil war - just like Iraq.  So, there's no need to intervene military.  The same argument is defended by the American author Andrew Bacevich, a professor of the university of Boston, a graduate of West Point and a military with 23 years of experience.