woensdag 25 november 2015

Understanding the Syrian conflict and ISIS.

Hieronder ziet u een gesprek met een Amerikaans lid van het Institute for Policy Studies, Phyllis Bennis, die u het hele Syrische conflict uitlegt en de rol van ISIS daarin.  Het Syrische conflict speelt zich immers af op verschillende niveaus.  Je hebt ten eerste de burgeroorlog tussen de verschillende rebellen en Assad.  Je hebt de regionale oorlog tussen Saoedie-Arabie en Iran, m.a.w. tussen de Soennieten en de Sjiiten.  En je hebt de internationale oorlog tussen Rusland, voor wie Syrie altijd een bondgenoot geweest is, en de Amerikanen die de regering van elke bondgenoot van Rusland in het midden-oosten ten val willen brengen.  Met andere woorden, het is ook die internationale oorlog die Frankrijk steunt door ISIS te bombarderen, wat op zich leidde tot de terroristische aanslagen op Parijs van 13/11/2015.  We kunnen ons de vraag stellen in hoeverre Europa zich geroepen voelt om het leven van zijn burgers in gevaar te brengen door te participeren in deze zinloze, internationale oorlog van Amerika.  Is de onrealistische droom van de USA om de wereld te controleren en om die om te vormen volgens zijn eigen beeld één leven van een Europeaan waard?  Volgens mij niet.

Below stands a conversation with an American fellow of the Institute for Policy Studies, Phyllis Bennis, who explains the history of the Syrian conflict and the part of ISIS in it.  After all, the Syrian conflict takes place on different levels.  Firstly, you have a civil war between different rebel factions and Assad.  Secondly, you have the regional war between Iran and Saudi-Arabia, otherwise said, between Sunnis and Shiites.  And, you have the international war between Russia, for whom Syria has always been a allie, and the USA who want to destroy the regimes of every Russian allie in the Middle-East (Iraq, Syria, Iran).  It is the international war that France supports by bombing ISIS, a fact that led directly to the terrorist attacks on Paris of 13/11/2015.  We can ask ourselves to which degree Europe feels called to endanger the life of its citizens by participating in this pointless, international war of the USA.  Is the unrealistic dream of the USA to controle and reshape the whole world in its own image worth any European life?  According to me, it isn't.