zondag 11 september 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap XIV. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape XIV.

Ik maak een model van een kapel (de St-Bernhard kapel van Faller).  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een aantal wandelaars.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

I'm making a model of a chapel (the St-Bernhard chapel of Faller).  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a number of people who are making a walk.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Nadat ik niet tevreden was met de eerste poging om een landschap te maken, ben ik herbegonnen met de aanmaak van een tweede blok PU-schuim.

I wasn't satisfied with the first attempt to construct a landscape in PU-foam, so I started over with the making of a second block in PU-foam.
Eerst maakte ik de onderkant egaal van het eerste blok. / Fist I made the bottom equal of the first block.
Nadien begon ik te zagen en te snijden. / After that, I started to saw and to cut.


Maar ik was niet gelukkig met het eindresultaat. / But I wasn't happy with the result.


Dus zette ik het bij het vuilnis. / So, I placed it at the garbage can.


Ik nam m'n gereedschap. / I took my tools.


En begon opnieuw. / And started again.


Op het einde van de eerste dag had ik dit als resultaat. / On the end of the first day I had this as a result.


De dag erna bevrijdde ik deze blok uit de bekisting. / The day after, I liberated this block out of the template.


Op het einde van de derde dag heb ik de voorkant vrij gemaakt. / On the end of the third day, I cleared the front side.


De dag erna heb ik het voorste gedeelte egaal gemaakt. / The day after, I made the front side more or less equal.


Op het einde van de vijfde dag heb ik de rechterzijde uitgesneden. / On the end of the fifth day, I cut out the right side.


Met ruimte voor het kapelletje. / I left space for the chapel.