zondag 25 september 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap XVII. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape XVII.

Ik maak een model van een kapel (de St-Bernhard kapel van Faller).  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een aantal wandelaars.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

I'm making a model of a chapel (the St-Bernhard chapel of Faller).  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a number of people who are making a walk.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Ik schilder het landschap in zijn basiskleuren.

I paint the landscape in its base colours.
Deze kleuren heb ik. / I've got these colours.


En ik heb er een paar bijgekocht. / And I've bought some more.


Waaronder deze, voor de rotsen. / Under which these, for the rocks.


Deze, voor het gras. / These, for the grass.


Deze, voor het weggetje. / These, for the small path.


Zoals u ziet, heb ik een professionele verfopener. / As you can see, I have a professional opener for the cans of peint.


Hier ziet u mijn keuze aan borstels en achteraan zijn de stempels ook aanwezig. / Here, you see my choice of brushes and in the back are present my blue stamps.


Na de eerste dag, heb ik de basiskleur voor het gras aangebracht. / After the first day, I've coated the landscape in the base colour for grass.


Ondertussen luisterde ik naar Cire. / In the meantime, I've listened to Cire.


Op de tweede dag, heb ik de basiskleur voor de rotsen aangebracht. / On the second day, I've coated the landscape in the base colour for rocks.


En op de derde dag heb ik het weggetje geschilderd. / And, on the third day, I've painted the small path.


Terwijl ik naar The Frames luisterde. / While I've listened to The Frames.