vrijdag 16 september 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap XV. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape XV.

Ik maak een model van een kapel (de St-Bernhard kapel van Faller).  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een aantal wandelaars.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

I'm making a model of a chapel (the St-Bernhard chapel of Faller).  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a number of people who are making a walk.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Hoe ik de blok PU-schuim heb afgewerkt.

How I finished the block of PU-foam.


De ruwe afwerking is gedaan. / The rough finish is done.


No volgt de gedetailleerde afwerking.  Daarvoor heb ik dit mes nodig. / Now follows the finish in details.  I need this knife for doing that.


Na de eerste dag. / After the first day.
Na de tweede dag. / After the second day.


De derde dag.  Het blok PU-schuim is af. / The third day.  The block of PU-foam is finished.


Zo ziet de bovenkant eruit. / The top side looks like this.


De onderkant aan de linkerzijde ziet er zo uit. / The bottom side of the left side looks like this.
En ze ziet de rechterkant eruit. / And the right side looks like this.