zondag 18 september 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap XVI. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape XVI.

Ik maak een model van een kapel (de St-Bernhard kapel van Faller).  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een aantal wandelaars.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

I'm making a model of a chapel (the St-Bernhard chapel of Faller).  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a number of people who are making a walk.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

De tegellijm.

The glue for tiles.


Dit heb je nodig om tegellijm te maken: droge tegellijm, water en een emmer om het in te maken. / You need this in order to make glue for tiles: dry glue for tiles, water and a bucket to make the glue in.


Een mixer en om de tegellijm aan te brengen een handschoen, want het is een invretend goedje. / A mixer and a glove in order to apply the glue, 'cause it's a corrosive substance.


Het ziet er zo uit, als het klaar is. / When it's ready, it looks like this.


En zo ziet het eruit, als het op de PU-blok gesmaard is. / And it looks like this, when it covers the PU-block.


Detailopnames. / Close-ups.


De blok staat terug op zijn plaats om te drogen. / The block has returned on its place in order to dry.


Ondertussen luisterde ik naar Skywatchers. / In the meantime, I've listened to Skywatchers.