donderdag 1 september 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap XII. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape XII.

Ik maak een model van een kapel (de St-Bernhard kapel van Faller).  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een aantal wandelaars.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

I'm making a model of a chapel (the St-Bernhard chapel of Faller).  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a number of people who are making a walk.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Vandaag maakte ik m'n tweede mal.

Today, I made my second template.
In deze rommel leef ik. / In this mess, I live.


M'n werkhoek is gegroeid. / My work corner has grown.


Het gereedschap dat ik gebruik vandaag. / The tools that I use today.


Ik begin met de grondplaat. / I start with the base plate.


Voila. / It is finished.


Met de achterzijde. / With the backside.


Eén van de zijkanten. / One of the sides.


M'n tweede mal is af. / My second template is finished.


Tijdens het werk luisterde ik naar The Mayan Factor. / During work, I listened to The Mayan Factor.