zondag 12 oktober 2014

Naar Emblem IV... / To Emblem IV...

Op 14/05/2014 reed ik naar Emblem...  Dit is het verslag...

On 14/05/2014, I drove to Emblem...  This is the report...
De Kreupelstraat in Ranst, district Emblem... / The Kreupelstraat in Ranst, district Emblem...