zondag 26 oktober 2014

Lier - Lint - Kontich - Duffel - Lier IV. / Lier - Lint - Kontich - Duffel - Lier IV.

Op 18/07/2014 maakte ik een tocht langs Lint, Kontich en Duffel...

On 18/07/2014 I've made a trip through the territories of Lint, Kontich and Duffel...
Beekboshoek in Duffel... / Beekboshoek in Duffel...


Links begint de Zwarthoutstraat... / To the left, the Zwarthoutstraat starts...


De Zwarthoutstraat in Kontich... / The Zwarthoutstraat in Kontich...