donderdag 30 oktober 2014

Lier - Lint - Kontich - Duffel - Lier VIII. / Lier - Lint - Kontich - Duffel - Lier VIII.

Op 18/07/2014 maakte ik een tocht langs Lint, Kontich en Duffel...

On 18/07/2014 I've made a trip through the territories of Lint, Kontich and Duffel...
De Spoorweglaan in Duffel... / The Spoorweglaan in Duffel...


De Lintsesteenweg in Duffel... / The Lintsesteenweg in Duffel...


Senthout in Duffel... / Senthout in Duffel...