woensdag 9 november 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap XX. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape XX.

Ik maak een model van een kapel (de St-Bernhard kapel van Faller).  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een aantal wandelaars.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

I'm making a model of a chapel (the St-Bernhard chapel of Faller).  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a number of people who are making a walk.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Ik plak het gras, het pad en de eerste bomen.

I glue the grass, the path and the first trees.
Het eerste product (Scenic Glue van Woodland Scenics) heb ik gebruikt om de struiken te plakken en zal ik ook gebruiken om de bomen vast te plakken.  Het tweede product (Lijm Spray van Bison) zal ik gebruiken om het gras en het pad vast te kleven. / I've used the first product (Scenic Glue of Woodland Scenics) to glue the bushes and I will use it to glue the trees.  I'll use the second product (Lijm Spray van Bison) to glue the grass and the path.


Het kleven van het gras.  Sorry voor de vlek op de foto's maar mijn lens was vuil. / The glueing of the grass.  I'm sorry for the spot on the pics, but my lens was dirty.


Het aankleden van het pad. / Glueing the material for the path.


De eerste bomen. / The first trees.
Zover sta ik nu. / I've come so far.


Terwijl ik luisterde naar The Slow Show. / While I listened to The Slow Show.