zaterdag 19 november 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap XXI. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape XXI.

Ik maak een model van een kapel (de St-Bernhard kapel van Faller).  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een aantal wandelaars.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

I'm making a model of a chapel (the St-Bernhard chapel of Faller).  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a number of people who are making a walk.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Ik vervolledig de bomen.

I complete the trees.
Eerst plaats ik wat meer hoge bomen in het landschap. / First, I place some more high trees in the landscape.


Vlekkie lijkt erg onder de indruk. / Vlekkie doesn't seem that impressed.


Zoals je ziet, hebben deze bomen geen wortels om op te staan. / As you notice, these trees don't have roots to stand up straight.


Ik heb dus deze boor nodig om door de tegellijm te boren. / I need this drill to drill through the glue for tiles.
En krijg uiteindelijk zo'n resultaat. / And reach in the end such a result.


Nog steeds geen reactie bij m'n kat. / Still no response from my cat.
En zulke resultaten. / And such results.


Even lijkt Vlekkie geinteresseerd. / For a moment, Vlekkie seems to be intereseted.
Het landschap ziet er nu zó uit. / Now, the landscape looks like this.


Tot matige interesse van Vlekkie. / In the end, Vlekkie isn't that impressed.


Zover sta ik nu. / Now, I am this far.


Ik heb vanavond naar Midnight Choir geluisterd, een sterke Noorse band. / Tonight, I've listened to Midnight Choir, a strong band from Norway.
Tot hiertoe heb ik al deze spulletjes weten te verzamelen voor m'n nieuwe hobby.  Maar dit heeft enkel belang voor m'n volgende landschap.  En, voor ik daarme kan beginnen, moet ik eerst schappen maken met verlichting om de landschapjes op te zetten. / So far, I've collected these things for my new hobby.  However, this is only of interst for my next landscape.  And, before I can start with it, I need to make shelves with lighting to to show the landscapes.