zondag 6 november 2016

Een Kapel van Faller in een Berglandschap XIX. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape XIX.

Ik maak een model van een kapel (de St-Bernhard kapel van Faller).  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een aantal wandelaars.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

I'm making a model of a chapel (the St-Bernhard chapel of Faller).  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a number of people who are making a walk.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Ik plak de struiken op het landschap.

I glue the bushes on the landscape.
Het materiaal om grote struiken te maken, is eindelijk aangekomen. / The material to make big bushes, has finally arrived.


Vlekkie lag er echt niet wakker van. / Vlekkie didn't loose any sleep over it.


Dus die plaatsen we eerst. / So, we first glue these.


Dan de lage begroeiing. / Then the low vegetation.


De eerste dag. / The first day.
De tweede dag. / The second day.


De derde dag. / The third day.


De vierde dag. / The fourth day.


Het eindresultaat. / The result.Geen opmerkingen:

Een reactie posten