zondag 24 augustus 2014

Onderbroken Wandeling III. / Interrupted Walk III.

Zoals bijna alle wandelingen die ik in augustus maakte, is ook deze onderbroken door het slechte weer...  Nog voordat ik goed en wel vertrokken was...  Deze wandeling maakte ik op 04/08/2014...

As almost all of my walks, I've made during the month of August, also this one has been cut short by bad weather...  Even before I was well under way...  I've made this walk on 04/08/2014...
In Anderstad, het natuurgebied van Lier... / In Anderstad, the nature-reserve of Lier...


Onderweg naar huis... / Along the way home...