zaterdag 23 augustus 2014

Onderbroken Wandeling II. / Interrupted Walk II.

Zoals bijna alle wandelingen die ik in augustus maakte, is ook deze onderbroken door het slechte weer...  Nog voordat ik goed en wel vertrokken was...  Deze wandeling maakte ik op 04/08/2014...

As almost all of my walks, I've made during the month of August, also this one has been cut short by bad weather...  Even before I was well under way...  I've made this walk on 04/08/2014...
Maar dan komen de wolken opzetten... / I get a glimpse of the near future...


 Ik trek nog een paar foto's... / I still take a few shots...


De Marnixdreef in Lier... / The Marnixdreef in Lier...
Het kruispunt met de Kesselsesteenweg te Lier... / The junction with the Kesselsesteenweg in Lier...


Maar ik realiseer me dat de toestand hopeloos wordt, wanneer ik terug aan het Netekanaal verschijn... / But I realise that the situation is getting completely hopeless, when I appear at the Nete-channel again...


Ik ga naar huis, via de brug naar Berlaar, aan de Berlaarsesteenweg in Lier... / I'm going home, via the bridge to Berlaar, at the Berlaarsesteenweg in Lier...


Maar 's avonds verschijn ik weer... / But in the evening I leave my home again...


Om foto's te trekken van de zonsondergang... In order to take pictures of the sunset...


In Anderstad, het natuurgebied van Lier... / In Anderstad, the nature-reserve of Lier...