zondag 21 september 2014

Naar het Land van Moor... / To the Country of Moor...

Op 16/05/2014 ondernam ik deze tocht naar het Land van Moor te Ranst...  Het land van Moor is een deel van Ranst, genoemd naar het riviertje de Moor...  Onderweg zou ik de districten van Ranst passeren, Emblem en Broechem...

On 16/05/2014 I've made a walk to the Country of Moor in Ranst...  The Country of Moor is an area of Ranst, so called because a small river, the Moor, runst through it...  Along the way, I would pass these districts of Ranst, Emblem and Broechem...
Het Safipad te Ranst, in de richting van Broechem... / The Safi-path in Ranst, in the direction of Broechem...


De Rantsesteenweg in Ranst... / The Rantsesteenweg in Ranst...


Ten Velden te Ranst... / Ten Velden in Ranst...


Ik volg het Safipad... / I follow the Safi-path...


Hutveld te Ranst... / Hutveld in Ranst...
Ik volg het Safipad... / I follow the Safi-path...


De Heidestraat te Ranst... / The Heidestraat in Ranst...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten